YAYASAN PENERAJU BERJAYA LAHIR 50,000 MODAL INSAN BUMIPUTERA DI INDUSTRI BERIMPAK TINGGI

  1. Terus fokus tingkat keupayaan modal insan bumiputera ke arah kerjaya berpendapatan tinggi
  2. Lahir generasi muda berkelas dunia yang future ready dan future proof

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju) melaporkan telah berjaya membangunkan hampir 50,000 modal insan Bumiputera melalui lebih 370 program dalam tempoh sepuluh tahun penubuhannya pada Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) yang dipengerusikan oleh YAB Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri merangkap Ahli Yayasan Peneraju, yang turut dihadiri oleh YB Datuk Dr Abd Latiff Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Tugas-tugas Khas), merangkap Ahli Yayasan Peneraju dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Peneraju, serta Dr Mohd Muzzammil Bin Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju.

Yayasan Peneraju merupakan sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang berperanan untuk mengukuhkan pembinaan keupayaan Bumiputera secara sejagat dan berterusan selaras dengan Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera.

Maju kehadapan, Yayasan Peneraju akan meneruskan mandat meningkatkan kualiti, kuantiti, keberkesanan modal insan Bumiputera supaya mereka mampu menempatkan diri dalam industri dan pasaran kerja berpendapatan tinggi. Ini termasuklah mewujudkan modal insan yang mendaya kebolehpasaran dan mampu mendepani cabaran lanskap ekonomi yang semakin kompetitif dan bersaing secara kompetitif hingga ke peringkat global.

Untuk tahun 2022, Yayasan Peneraju sasar melahirkan seramai 8,400 penerima faedah future proof’ baharu melalui 180 program pembangunan dalam lima teras utama iaitu Peneraju Tunas, Peneraju Skil, Peneraju Profesional, Peneraju Teknologi dan Peneraju Spesialis.

(Dari Kiri ke Kanan) YB Datuk Dr Abd Latif Ahmad - Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Tugas-tugas Khas), merangkap Ahli Yayasan Peneraju dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Peneraju / YAB Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob - Perdana Menteri merangkap Ahli Yayasan Peneraju / Dr Mohd Muzzammil Bin Ismail - Ketua Pegawai Eksekutif, Yayasan Peneraju

Untuk tahun 2022, Yayasan Peneraju sasar melahirkan seramai 8,400 penerima faedah future proof’ baharu melalui 180 program pembangunan dalam lima teras utama iaitu Peneraju Tunas, Peneraju Skil, Peneraju Profesional, Peneraju Teknologi dan Peneraju Spesialis.

Kumpulan sasaran penerima faedah termasuk golongan lepasan sekolah sehingga golongan bekerja dan tidak bekerja, kumpulan B40, M40, luar bandar dan kumpulan terpinggir. Antara sektor pembiayaan adalah dalam industri automotif, ICT, Kejuruteraan, Kewangan, Maritim, Minyak & Gas, Pendidikan, Penjagaan Kesihatan, Perakaunan dan Telekomunikasi.

Yayasan Peneraju juga telah memperkenalkan program khas iaitu PERTIwI yang memberikan peluang kepada para penerima faedah sedia ada pendedahan dan pengalaman bekerja di luar negara, serta IMPAK untuk kumpulan sasaran baharu termasuk orang kurang upaya, juvana, pelajar huffaz, wanita B40, tenaga kerja gig, belia NEET (Not in Education, Employment or Training) dan juga pelajar B40 peringkat sekolah rendah di Sabah, Sarawak dan miskin bandar

Melalui usaha yang berterusan ini, Yayasan Peneraju berharap lebih ramai modal insan  Bumiputera akan turut serta dan menjadi sebahagian daripada 50,000 penerima faedah Yayasan Peneraju yang lain. Yayasan Peneraju akan terus komited dalam memacu dan memperkasa agenda Bumiputera dan sentiasa meneroka peluang untuk meluaskan penawaran program-program dan kumpulan sasaran supaya lebih inklusif selari dengan dasar utama negara seperti RMK-12 serta TPB2030.


Post a Comment

0 Comments